Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Camddefnyddio Sylweddau

ASH Cymru

ASH Cymru

Codi ymwybyddiaeth am yr effeithiau iechyd, cymdeithasol ac economaidd sy’n gysylltiedig ag ysmygu yng Nghymru - ein cenhadaeth yw creu Cymru ddi-fwg.

Explore

DAN 24/7

DAN 24/7

Mae llinell gymorth DAN 24/7 yn llinell gymorth ddwyieithog am ddim i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth a/neu gymorth o ran cyffuriau a/neu alcohol.

Explore

Y Gwasanaeth Lles Emosiynol

Y Gwasanaeth Lles Emosiynol

Gall pobl ifanc sy'n cael problemau gyda chyffuriau neu alcohol ddefnyddio’r Gwasanaeth Lles Emosiynol i gael cymorth proffesiynol a chyfrinachol yn rhad ac am ddim i'w helpu i leihau a/neu roi'r gorau i sylweddau

Explore

Siaradwch a Frank

Siaradwch a Frank

Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am gyffuriau, eu heffeithiau a’r gyfraith.

Explore

Cardiff Branding

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.