Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Deaf Hub Wales

Deaf Hub Wales

Ein gweledigaeth yw darparu man lle gall y byddar gwrdd â ffrindiau, teulu, cydweithwyr, gweithwyr proffesiynol a darparu canolbwynt ar gyfer cefnogaeth, addysg, gweithgaredd cymdeithasol, therapi ac eiriolaeth mewn amgylchedd diogel.

Explore

Canolfan Cymuned Cathays

Canolfan Cymuned Cathays

Gweithgareddau cynhwysol i pobl ifanc trwy clybiau a darpariaeth ar ol ysgol

Explore

SNAP Cymru

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru yn elusen genedlaethol, unigryw i Gymru, a sefydlwyd ym 1986. Ei brif nod yw hyrwyddo addysg pobl yng Nghymru a chefnogi eu cynnwys.

Explore

Mencap Cymru

Mencap Cymru

Mencap Cymru yw llais anabledd dysgu yng Nghymru

Explore

Sense

Sense

I bawb sy'n byw gydag anableddau cymhleth. I bawb sy'n fyddarddall. Mae Sense yma i helpu pobl i gyfathrebu a phrofi'r byd.

Explore

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Need help?
Seen something?
Be safe.

Cardiff Branding

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.