Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Swyddi gyda ni

Os ydych yn ddeinamig, yn llawn cymhelliant ac yn angerddol dros weithio i sefydliad sy'n cefnogi pobl ifanc i ddatblygu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, beth am ymuno â Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd? Rydym yn recriwtio staff Gwaith Ieuenctid yn rheolaidd - o Weithwyr Cymorth Ieuenctid, Mentoriaid Ieuenctid, Prentisiaid ac Uwch Swyddogion Ieuenctid. Bydd ein swyddi gwag presennol ar wefan Cyngor Caerdydd.

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.