Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Ar gyfer pobl ifanc

Gallwch ddod yn aelod o Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd os ydych yn berson ifanc 11-25 oed, ac yn dymuno cymryd rhan yn unrhyw un o'r gwasanaethau a gynigiwn gan ganolfannau ieuenctid. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: gwaith ar y stryd, mentora ieuenctid, gwaith digidol a Chyngor Ieuenctid Caerdydd.  

Fel aelod byddwch yn cael y cyfle i:

  • Gael cymorth gan ein tîm Gwaith Ieuenctid cymwysedig
  • Cael amrywiaeth o brofiadau newydd
  • Cael eich llais wedi'i glywed a chael eich gwrando arnoch
  • Cyfrannu'n uniongyrchol at ddatblygu newidiadau sy'n effeithio ar bobl ifanc
  • Cael cymorth gyda'ch datblygiad addysgol, cymdeithasol a phersonol

Dim ond rhai o'r cyfleoedd rydyn ni'n eu cynnig yw’r rhain! Gallwch hefyd gymryd rhan mewn cymaint mwy o bethau. 

Mae'r cyfan yn dechrau gyda llenwi ffurflen aelodaeth y Gwasanaeth Ieuenctid, a fydd yn cymryd llai na phum munud i'w llenwi!

 

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.