Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Iechyd Rhywiol

Gwasanaeth Perthnasoedd Iach

Gwasanaeth Perthnasoedd Iach

Gwasanaeth iechyd rhywiol a pherthnasoedd arbenigol a chyfrinachol yn benodol ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Explore

Cymru Chwareus

Cymru Chwareus

Profi gartref am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol

Explore

Brook

Brook

Brook yw’r unig elusen genedlaethol sy’n cynnig gwasanaethau iechyd rhywiol clinigol a gwasanaethau addysg a lles i bobl ifanc.

Explore

Adran Iechyd Rhywiol

Adran Iechyd Rhywiol

Mae’r Adran Iechyd Rhywiol yn darparu gwasanaeth iechyd rhywiol cynhwysfawr ledled Caerdydd a’r Fro.

Explore

Cynllun Cerdyn - C

Cynllun Cerdyn - C

Mae Cynllun Cerdyn C YMCA Caerdydd yn gynllun cydlynol sy’n dosbarthu condomau am ddim ar gyfer pobl ifanc 13-25 oed ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Explore

Sex Wise

Sex Wise

Rydym ni yma i roi cyngor gonest i chi am atal cenhedlu, beichiogrwydd, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a phleser.

Explore

Dinas Caerdydd Cicio

Dinas Caerdydd Cicio

Mae sesiynau Cicio Uwch Gynghrair Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn rhoi mynediad i bêl-droed am ddim i bobl ifanc rhwng 14-19 oed

Explore

Sound Progression

Sound Progression

Mae Sound Progression yn sefydliad yng Nghaerdydd sy'n ymroddedig i wella bywydau pobl ifanc.

Explore

URDD

URDD

Urdd Gobaith Cymru is a national voluntary youth organisation

Explore

YMCA

YMCA

Mae ein prosiectau ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hwyliog a difyr i bobl ifanc yn y gymuned leol.

Explore

Ministry of Life

Ministry of Life

Mae MOL yn ymwneud â defnyddio cerddoriaeth a'r celfyddydau fel offeryn ymgysylltu i rymuso pobl ifanc.

Explore

Chwaraeon Caerdydd

Chwaraeon Caerdydd

Yn Sport Caerdydd ein gweledigaeth yw i Gaerdydd fod yn Ddinas weithgar lle gall pawb gael mwynhad gydol oes o chwaraeon

Explore

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Need help?
Seen something?
Be safe.

Cardiff Branding

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.