Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Cyflogaeth, Addysg & Hyfforddiant

Kickstart

Kickstart

Mae Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i greu lleoliadau gwaith newydd ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed ar Gredyd Cynhwysol

Explore

I Mewn i Waith

I Mewn i Waith

Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am waith neu sy’n awyddus i uwch-sgilio.

Explore

Dysgu Oedolion Caerdydd

Dysgu Oedolion Caerdydd

Mae Dysgu Oedolion Caerdydd yn falch o gynnig cyrsiau sy’n addas i ddysgwyr o bob gallu yn Awdurdod Lleol Caerdydd.

Explore

Gyrfa Cymru

Gyrfa Cymru

Gall Gyrfa Cymru eich helpu i gynllunio eich gyrfa, paratoi i gael swydd, a dod o hyd i'r prentisiaethau, y cyrsiau a'r hyfforddiant cywir a gwneud cais amdanynt.

Explore

Coleg Caerdydd a'r Fro

Coleg Caerdydd a'r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn un o’r colegau mwyaf yn y DU, gan ddarparu addysg a hyfforddiant o safon ledled Prifddinas-ranbarth Cymru

Explore

ACT Training

ACT Training

Mae ACT yn cynnig rhaglenni a chyfleoedd dysgu rhagorol. O raglenni hyfforddi, prentisiaethau a phrentisiaethau uwch ar draws 30 o sectorau.

Explore

Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru

Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru yn elusen ieuenctid sy’n helpu pobl ifanc 11 i 30 oed gael swyddi, addysg a hyfforddiant.

Explore

ITEC

ITEC

Rydym ni’n cynnig cymorth i ddysgwyr a chyflogwyr drwy raglenni hyfforddi, sgiliau cyflogadwyedd, prentisiaethau a Thwf Swyddi Cymru.

Explore

Learning 4 life

Learning 4 life

Learning 4 Life yw rhaglen addysg a dysgu Llamau. Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd dysgu i bobl ifanc 16-24 oed mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.

Explore

Sefydliad Dinas Caerdydd

Sefydliad Dinas Caerdydd

Mae Sefydliad Dinas Caerdydd yn cynnig cyrsiau i bobl ifanc o raglenni hyfforddi i raddau sylfaen.

Explore

MPCT

MPCT

Mae MPCT yn ddarparwr hyfforddiant ffyniannus a nodedig y barnwyd ei fod yn neilltuol ym mhob maes gan Ofsted.

Explore

Coleg Dewi Sant

Coleg Dewi Sant

Coleg Catholig i’r gymuned sy’n ceisio canfod a gwireddu potensial llawn ei holl fyfyrwyr, mewn awyrgylch o gariad, gwasanaeth a pharch a ysbrydolir gan yr Iesu.

Explore

Coleg Y Cymoedd

Coleg Y Cymoedd

Mae Coleg y Cymoedd yn goleg addysg bellach yn Ne Cymru sydd â champws yn Aberdâr, Nantgarw, Y Rhondda ac Ystrad Mynach.

Explore

Cynor Caerdydd

Cynor Caerdydd

Gwneud cais am le mewn ysgol, dyddiadau tymor ysgol, dalgylchoedd, sut i gysylltu ag ysgol a chymorth Anghenion Addysgol Arbennig.

Explore

Media Academy Cardiff

Media Academy Cardiff

Sefydliad hyfforddi â ffocws ar bobl ifanc sy’n gweithio gyda gwahanol gymunedau ledled De Cymru.

Explore

Speakers for Schools

Speakers for Schools

Rydym yn helpu pobl ifanc i gael gafael ar y cyfleoedd gorau trwy sgyrsiau ysgol ysbrydoledig am ddim a phrofiad gwaith agoriadol llygaid

Explore

Cardiff Branding

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.