Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Caethiwed Gamblo

CAIS

CAIS

Mae CAIS ac Ystafell Fyw Caerdydd wedi sefydlu gwasanaeth effeithiol i bobl sy’n cael problemau gyda gamblo sydd ar gael i bobl ledled Cymru.

Explore

Gamcare

Gamcare

Y prif ddarparwr cymorth ar gyfer unrhyw un y mae gamblo cymhellol yn effeithio arno ym Mhrydain Fawr.

Explore

Gamblers Anonymous

Gamblers Anonymous

Cyngor am ddim a chyfrinachol i unrhyw un y mae gamblo yn effeithio arno’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Explore

Y GIG

Y GIG

Mae’r Clinig Gamblo Cymhellol Cenedlaethol yn trin pobl 16 oed a hŷn sy’n cael problemau gyda gamblo yng Nghymru a Lloegr.

Explore

Cardiff Branding

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.