Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Amdanom ni

Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) yw rhwydwaith swyddogol Caerdydd ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed, sy'n eirioli dros newid cadarnhaol ar draws y ddinas. Mae'r CIC yn cyfarfod yn fisol ac yn gweithio ar flaenoriaethau y bydd pobl ifanc o bob rhan o'r ddinas yn eu nodi. Mae pobl ifanc hefyd yn dewis bod yn rhan o is-grwpiau ychwanegol sy’n cwrdd y tu allan i’r prif gyfarfod gyda’r nod o wneud Caerdydd yn lle gwell i bobl ifanc fyw, gweithio a chwarae ynddo.

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn agored i bawb, ond mae 5 swydd etholedig yn digwydd bob blwyddyn neu fesul dwy flynedd.

 • Cadeirydd y CIC – etholir yn flynyddol
 • Is-gadeirydd y CIC – etholir yn flynyddol
 • Aelod o Senedd Ieuenctid y DU (ASI) 1 – etholir fesul dwy flynedd
 • Aelod o Senedd Ieuenctid y DU (ASI) 2 – etholir fesul dwy flynedd
 • Cadeirydd Grŵp Diwygio'r CIC – etholir yn flynyddol

'Mae bod yn aelod o Gyngor Ieuenctid Caerdydd wedi bod yn brofiad anhygoel, a galla i edrych yn ôl arna i fy hun ddwy flynedd yn ôl a dweud yn sicr fy mod yn berson llawer mwy hyderus a chymdeithasol nag yr o’n i’n arfer bod, ac wedi dysgu cymaint gan bawb o'm cwmpas. Mae wedi bod yn brofiad sy'n newid bywyd go iawn, a bydda i bob amser yn cofio hynny'n annwyl.’

Cyfarfodydd

Cyfarfodydd gweithredol – mae pob aelod etholedig yn mynd i gyfarfodydd CIC ac yn eu cynllunio, yn pleidleisio dros argymhellion, yn cyfarfod ag asiantaethau ac adrannau'r cyngor, ac yn gwneud ceisiadau am gyfleoedd fel Cyfnewidfeydd Ieuenctid rhyngwladol a chynadleddau.

 • Cyfarfodydd Cyffredinol y CIC – mae pob aelod o'r CIC yn cymryd rhan ac yn gweithio ar y canlynol; Trafod a phleidleisio ar gynigion, cymryd rhan mewn ymgyrchoedd, datblygu gwaith, trafod a phenderfynu ar gyfleoedd. 
 • Cyfarfodydd Diwygio - Gwerthuso pob agwedd ar y cyngor ieuenctid a rhedeg diwrnodau datblygu i weld ble mae pethau'n gweithio'n dda a ble mae angen gwella neu newid.
 • Cyfarfodydd Is-grŵp Blaenoriaeth - edrych ar flaenoriaethau a gwaith ar ymgyrchoedd.

Mae'r holl gyfarfodydd a restrir uchod yn cael eu cynllunio a'u rhedeg gan bobl ifanc.

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID-19, mae pob cyfarfod CIC wedi'i symud ar-lein. Rhown unrhyw ddiweddariadau i chi wrth i ni gael gwybod mwy. 

Blaenoriaethau

Mae CIC yn gweithio ar 3 blaenoriaeth bob blwyddyn ac yn rhannu'n 3 gweithgor, pob un yn ymgyrchu ar un o'r blaenoriaethau. Gall hyn olygu cynnal arolygon, ymgynghoriadau, gweithdai, arolygiadau a llawer o feysydd gwaith eraill. Mae nifer o allbynnau digidol wedi'u datblygu dros y blynyddoedd megis:

 • MindHub - gwefan siop un stop wedi'i hanelu at iechyd meddwl a lles pobl ifanc
 • Gwybodaeth am ddemocratiaeth – fe'i defnyddir fel rhan o'r Rhaglen iSay
 • Tools4Life – gwefan siop un stop wedi'i hanelu at ABCh i'w defnyddio gan oedolion a phobl ifanc
 • Fideos CCUHP a hawliau amrywiol
 • Gwefan Cyngor Ieuenctid Caerdydd
 • Cylchlythyr Shout Out
 • Fideo Dathlu'r Cenhedloedd Unedig
 • Fideo profiad gwaith

Os hoffech ymuno â CIC neu gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni naill ai drwy gyfryngau cymdeithasol, e-bost neu dros y ffôn. Gallwch hefyd fynd i wefan Cyngor Ieuenctid Caerdydd. Mae’r manylion isod.

Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Shutterstock 1295920903
Shutterstock 1654091614
Shutterstock 360495389
Shutterstock 470583884

Customer Review

No reviews yet
Write a review

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07974417734
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cyfeiriad: Grassroots, Caerdydd, CF10 2GG

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.